V Brygada Piechoty Legionów

V Brygada Piechoty Legionów
Historia
Państwo

 II Rzeczpospolita

Sformowanie

1919

Rozformowanie

1921

Nazwa wyróżniająca

Legionów

Dowódcy
Pierwszy

Władysław Bończa-Uzdowski

Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kontruderzenie znad Wieprza (16–26 VIII 1920)
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

piechoty

Podległość

3 Dywizja Piechoty Legionów

V Brygada Piechoty Legionów (V BP Leg.) – brygada piechoty Wojska Polskiego II RP.

Kontrofensywa wieprz 1920.png
B n Niemnem.png

V Brygada Piechoty Legionów została sformowana w 1919 roku (?), w składzie 3 Dywizji Piechoty Legionów.

W 1921 roku dowództwo V BP Leg. przeformowane zostało w dowództwo piechoty dywizyjnej lub rozformowane, a oba pułki podporządkowane zostały bezpośrednio dowódcy 3 DP Leg.

Dowódcy brygady

Organizacja wojenna

Zobacz też

Przypisy

 1. Wykaz pułkowników i podpułkowników, którzy dowodzili dywizjami lub brygadami L.dz. 622/Tjn. z 1927 roku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, sygn. 701/1/121, s. 37.
 2. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 42 z 3 listopada 1920 roku, poz. 1021.

Bibliografia

 • Bitwa niemeńska 29 VIII - 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (29 VIII - 19 IX), oprac. i przygotowanie do druku zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Oficyna Wydawnicza "Rytm", Warszawa 1998, ISBN 83-867893-05-6, s. 292, 313.
 • p
 • d
 • e
Dywizje piechoty
Rezerwowe
dywizje piechoty
 • 33
 • 35
 • 36
 • 38
 • 39
 • 41
 • 44
 • 45
 • 48
 • 50
 • 55
 • 60
Brygady piechoty
Pułki piechoty
Rezerwowe
i ochotnicze
pułki piechoty
1939
1920
 • 101
 • 201
 • 202
 • 205
 • 208
 • 213
 • 222
 • 223
 • 238
 • 240
 • 257
 • 263
 • 264
Bataliony piechoty
 • p
 • d
 • e
Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej
Rodowód
Naczelne władze wojskowe
Rodzaje sił zbrojnych
Formacje
Bronie
Służby
 • duszpasterska
 • geograficzna
 • intendentury
 • inżynieryjno-saperska
 • kolejowa
 • remontu
 • sprawiedliwości
 • zdrowia
 • weterynarii
 • uzbrojenia
 • lotnictwa
 • żeglugi śródlądowej
 • łączności
 • etapowa
 • jeniecka
 • poborowa
WP w 1939
Inne

Orzełek II RP.svg