XXXIV Brygada Piechoty

XXXIV Brygada Piechoty
Historia
Państwo

 II Rzeczpospolita

Sformowanie

1919

Rozformowanie

1921

Dowódcy
Pierwszy

gen. ppor. Leon Billewicz

Działania zbrojne
Wojna polsko-bolszewicka
bitwa nad Wkrą (14–18 VIII 1920)
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
Organizacja
Rodzaj wojsk

Piechota

Podległość

17 Wielkopolska DP

Skład

69 pułk piechoty
70 pułk piechoty

XXXIV Brygada Piechoty (XXXIV BP) – brygada piechoty Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego II RP.

Ofensywa 4lipca1920.png
Bitwa lida lipiec 1920.png
B n Niemnem.png

Jednostka sformowana została w 1919 r. jako II Brygada 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. Po zjednoczeniu Wojska Wielkopolskiego z armią krajową przemianowana została na XXXIV Brygadę Piechoty 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.

W 1921 r. dowództwo XXXIV BP przeformowane zostało w dowództwo piechoty dywizyjnej, a oba pułki podporządkowane zostały bezpośrednio dowódcy 17 DP.

Dowódcy

Skład

 • dowództwo XXXIV Brygada Piechoty
 • 11 pułk strzelców wielkopolskich → 69 pułk piechoty wielkopolskiej
 • 12 pułk strzelców wielkopolskich → 70 pułk piechoty wielkopolskiej

Przypisy

 1. „Dziennik Personalny” (R.2, Nr 1), MSWojsk, 8 stycznia 1920, s. 17 .

Bibliografia

 • Zdzisław Jagiełło: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939. Warszawa: Bellona, 2007. ISBN 978-83-11-10206-4.
 • "Księga chwały piechoty": komitet redakcyjny pod przewodnictwem płk. dypl. Bolesława Prugara Ketlinga, Departament Piechoty MSWojsk, Warszawa 1937-1939. Reprint: Wydawnictwo Bellona Warszawa 1992
 • Bitwa niemeńska 29 VIII - 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (29 VIII - 19 IX), oprac. i przygotowanie do druku zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Oficyna Wydawnicza "Rytm", Warszawa 1998, ISBN 83-867893-05-6, s. 63.
 • p
 • d
 • e
Piechota Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
Dywizje piechoty
Rezerwowe
dywizje piechoty
 • 33
 • 35
 • 36
 • 38
 • 39
 • 41
 • 44
 • 45
 • 48
 • 50
 • 55
 • 60
Brygady piechoty
Pułki piechoty
Rezerwowe
i ochotnicze
pułki piechoty
1939
1920
 • 101
 • 201
 • 202
 • 205
 • 208
 • 213
 • 222
 • 223
 • 238
 • 240
 • 257
 • 263
 • 264
Bataliony piechoty
 • p
 • d
 • e
Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej
Rodowód
Naczelne władze wojskowe
Rodzaje sił zbrojnych
Formacje
Bronie
Służby
 • duszpasterska
 • geograficzna
 • intendentury
 • inżynieryjno-saperska
 • kolejowa
 • remontu
 • sprawiedliwości
 • zdrowia
 • weterynarii
 • uzbrojenia
 • lotnictwa
 • żeglugi śródlądowej
 • łączności
 • etapowa
 • jeniecka
 • poborowa
WP w 1939
Inne

Orzełek II RP.svg